site_logo
Home 1e kamer 2e kamer proviciale staten Gemeenteraad Waterschappen Europees Parlement
Het Europees Parlement is de enige instelling van de Europese Unie die rechtstreeks wordt gekozen. Het Europees Parlement bestaal uit 705 leden. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de Europese Unie.
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden waarbij de stemming niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats vinden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Nederland zijn er 29 Europarlementariërs in het Europees Parlement. In het parlement zitten geen afzonderlijke nationale partijen, maar Europese partijen.

Onder het Verdrag van Lissabon worden de zetels verdeeld aan elk land volgens bevolkingsgrootte en het maximum aantal zetels wordt op 751 gesteld. Doordat de voorzitter niet kan stemmen zijn er echter maar 750 parlementsleden die op één moment kunnen stemmen. De zetels worden degressief proportioneel verdeeld.

Interessante linken:

  • Content alleverkiezingen.nl © 2023- alle rechten voorbehouden